Teknik

Copyright Plasit ApS © All Rights Reserved

Produktionsteknik

 

 

Pultrudering-Principskitse

 

Pultrudering er den eneste sande kontinuerte produktionsteknik til støbning af forstærket plast. Processen er karakteriseret ved ringe indsats af manuelt arbejde og højeffektiv forarbejdning af råmaterialer til profiler til attraktiv pris og konsistent kvalitet.

 

 

 

Pullwinding-Principskitse

 

 

 

 

 

 

Pullwinding er en viderudvikling af pultruderingsprocessen. Hos Plasit har vi anvendt denne proces gennem mange år og derigennem opnået stor erfaring. Processen gør det muligt at forsyne profilet med armering, som ligger i tværgående retning i forhold til længdeaksen. Dette øger profilets styrke meget, idet den kraft som holder profilet sammen på tværs, nu ikke kun skal fremkomme som styrken af den limfuge der er mellem armeringstrådene, men tillige forstærkes af den tværgående armering. Dette er specielt en stor fordel i tyndvæggede emner.

 

Materialer

 

Fibre

Alle fibre som kan modstå procesbetingelserne (temperatur, træk) er egnede som pultruderings-råmaterialer.. Det er muligt at blande fibertyper (hybrid) og opnå specielle egenskaber.

 

Glasfibre er mest anvendt. Glas er elektrisk og termisk isolerende og kan belastes til brudgrænsen uden varig (plastisk) derformation. Kompositter baseret på glas kan endvidere indfarves.

 

Kevlarfibre (aramid) har god trækstyrke men vedhæftning mellem plast og kevlar er dårlig, hvilket giver dårlig trykstyrke og dermed også dårligere bøjestyrke. Fiberen er god til vibrationsdæmpning. Den absorberer mere vand end glasfiber og kulfiber. Har lav termisk udvidelseskoefficient og god dimensionsstabilitet. Høj slagstyrke (sejhed) karakteriserer også aramidfibre. Farven er gul, hvilket giver problemer ved indfarvning. Overfladebehandling med maling er mulig.

 

Kulfibre giver høj stivhed, høj styrke og lav vægt. Der findes varianter med højere stivhed end andre. Kulfiber er elektrisk ledende og har negativ termisk udvidelseskoefficient, er en god varmeleder og gennemtrængelig for røntgenstråler. Farven er sort, så indfarvning af kompositter med kulfiber er ikke muligt. Overfladen kan males.

 

 

Plast

Der findes fire hovedgrupper af anvendelige plasttyper til pultrusion. Polyester, vinylester, epoxy og phenol. Valg af plasttype er afgørende for de endelige egenskaber hos kompositten. Polyester anvendes til applikationer uden specielle krav. Vinylester giver gode mekaniske egenskaber og god kemisk bestandighed. Epoxy anvendes hvor meget gode statiske/dynamiske egenskaber ønskes (god vedhæftning til fibrene).

 

Polyester

Hovedsageligt anvendes polyester. Der findes utallige polyestervarianter at vælge imellem, alt efter hvilke egenskaber det færdige produkt skal have. Ikke alle polyestre er velegnede til pultrudering, der findes fortrinlige standardpolyestre på markedet. Vi hjælper gerne ved valg og test af specialpolyester. Polyester kan groft inddeles i to hovedtyper, ortho- og isopolyester. Isoopolyester kan have bedre egenskaber end orthopolyester med hensyn til skørhed, kemisk modstandsdygtighed, og modstand mod vejrliget. Isopolyestre er de mest anvendt til pultrusion. De har relativt gode kemiske egenskaber (specielt mod syrer) og deres mekaniske egenskaber og sædvanligvis meget tilfredsstillende.

 

Vinylester

God kemisk modstand mod syrer, alkalier og div. opløsningsmidler, god vejrbestandighed og korrosionsbestandighed karakteriserer vinylester. Har samtidig virkelig gode mekaniske egneskaber, som berettiger brug sammen med kulfibre.

 

Epoxy

Har sædvanligvis lavt krymp under hærdningen, hvilket medfører gode mekaniske egenskaber. Generelt gode kemiske egenskaber, afhængigt af hærdersytem.

 

Phenol

Anvendes hvor der er risiko for brand, da phenol har mindst røgudvikling af alle organiske materialer. Yderligere beholdes der gode mekaniske egenskaber op til ca 200 °C.

Kontakt os

 

E-mail plasit@plasit.dk

phone +45 98 58 40 98
fax +45 98 58 40 11


Plasit ApS
Nordre Industrigade 10
DK-9550 Mariager
Denmark